Výlet do Barda - již v neděli!

22. srpen 2017
Udělejte si nedělní výlet do Barda, města zázraků.

Polské Bardo, město zázraků - a také partnerské město České Skalice - pořádá v neděli 27. srpna Dožínky. Navštívit je můžete i vy, a to ZDARMA! Autobus bude vyrážet zhruba v 11 hodin z České Skalice, předpokládáme návrat v pozdním odpoledni. Zájemci, hlaste se u nás v informačním centru. Výlet je součástí projektu Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.