VYCHÁZKA ZA PTÁKY DO RATIBOŘIC

25. září 2021
3. října 2021 sraz ve 13:30 hodin u klubovny zahrádkářů v Pivovarské ulici
Monitorovací vycházka, kterou pořádá A Rocha – Křesťané v ochraně přírody, o. p. s., povede přes Bažantnici k zámku v Ratibořicích, kde bude možné zhlédnout odchyt a kroužkování ptáků. S sebou si můžete vzít dalekohled, příruční atlas ptáků a otevřené oči a uši pro divy přírody. Vycházka navazuje na dopolední bohoslužbu v 9.30 hodin ve sboru Církve bratrské v České Skalici v Tyršově ulici s kázáním P. ThLic. Augustína Slaninky, CM. V případě zájmu nás kontaktujte: psvetlik@arocha.cz, 775 042 228, 775 042 221. www.arocha.cz. Akce je součástí projektu „Staří mladí všichni do přírody“ podpořeného městem Česká Skalice“.