VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

27. září 2021
10. října 2021 v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici
Budete-li mít zájem o účast, prosím dostavte se v úředních hodinách na matriku MěÚ Česká Skalice, buď osobně nebo zavolejte na tel. číslo 491 490 032. Matrikářka Markéta Gereczová se s vámi domluví na skupině a přesném čase konání této společenské události, a to nejpozději do 30. 9. 2021.