Podpora informačního centra ze strany Královéhradeckého kraje

30. prosinec 2018
Činnost Regionálního informačního centra Česká Skalice byla v roce 2018 podpořena Královéhradeckým krajem.
Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2018 žádali o finanční podporu od Královéhradeckého kraje prostřednictvím grantového programu určeného přímo pro turistická informační centra. V letošním roce jsme žádali prostředky především na zkvalitnění služeb a tvorbu vlastního turistického produktu.
Královéhradecký kraj podpořil naši činnost v tomto roce 36 tisíci korunami. Z nich jsme uhradili členský poplatek Asociace turistických informačních center České republiky a také náklady na recertifikaci, kterou jsme v tomto roce opět úspěšně prošli a obhájili tak certifikát třídy B dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR. 
Ve spolupráci s Asociací turistických informačních center a právě díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme pořídili také automatický sčítač návštěvnosti.
Dále jsme část prostředků použili na úhradu mezd sezonních pracovníků v informačním centru, abychom zajistili kvalitu a plynulost obsluhy i v nejvytíženějších, letních měsících.
Poslední aktivitou pak bylo vytvoření vlastního turistického produktu - komentovaných prohlídek. Ty se konaly každé prázdninové pondělí a byly zaměřeny na prvorepublikovou architekturu ve městě a místa spojená s bitvou u České Skalice.