Pojeďte zdarma do Polska na akci Středověký tábor

09. květen 2019
Zveme Vás na zájezd do polského města Świdnica na akci Středověký tábor dne 18. 5. 2019.
Účast na této akci je zdarma! Zájemci se nahlašují v Regionálním informačním centru v České Skalici osobně, telefonicky (773 578 112) nebo mailem (infocentrum@ceskoskalicko.cz), a to obratem.

Součástí programu budou ukázky dobových zbraní, her, výzbroje i tanců, řemeslné dílny a krátké přednášky o Anně Svídnické a středověkém rytířství.

Odjezd je plánován na 9. hodinu, návrat v odpoledních/podvečerních hodinách.

Všem účastníkům doporučujeme, aby se individuálně připojistili pro cestu do zahraničí.

Výlet je součástí projektu Spolky spolu.