Ovčáci opět obsadili Babiččino údolí

20. červen 2017
Poslední dubnová sobota se v Babiččině údolí nesla v duchu tradic, oslav Dne Země a příjemné atmosféry. Bohatý program přilákal téměř dva tisíce lidí, kteří mohli obdivovat práci střihače ovcí, přadlen, ale také speciálně vycvičeného ovčáckého psa. Ovčácký program byl doplněn stánkovým prodejem a dalšími atraktivními činnostmi.

Pro děti byl připraven například kvíz s ekologickou tematikou či malování na obličej, které zajistily Rodinné pasy a Senior pasy, jejichž držitelé měli stejně jako v minulých letech vstup zdarma. Dospěláci mohli nakoupit drobnosti od šikovných řemeslníků a ochutnat ovčí speciality, případně dobroty, které připravili „na mlejně“. Sobota byla zároveň prvním dnem, kdy bylo možné poobědvat v restauraci nedalekého Hereckého muzea, jehož slavnostní otevření je naplánováno na 13. května.

Poprvé se na akci prezentovali držitelé certifikátu Regionální produkt Kladské pomezí a odborníci z úpické hvězdárny, kteří přivezli i dalekohled na pozorování Slunce. Nechyběli ani již tradiční vystavovatelé, včelaři a chovatelé, jejichž „svěřenci“ se po celou dobu těšili nebývalé pozornosti. Kromě toho se mohli zájemci povozit na koních z Farmy Dubno a posoudit, jestli pohled na svět z koňského hřbetu je skutečně ten nejkrásnější.

Z pohledu pořadatele je nejkrásnější pohled na spokojené tváře návštěvníků a těch jsme během dne viděli nepočítaně. Ani krátká odpolední sprška a trocha bláta na botách způsobená probíhající rekonstrukcí mlýnského náhonu nemohla zkazit pocit z příjemně stráveného dne.

Jménem Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., Královéhradeckého sdružení Svazu chovatelů ovcí a koz a Správy NKP SZ Ratibořice bych proto ráda poděkovala městu Česká Skalice za finanční podporu akce, všem, kteří nám pomohli zajistit program, i návštěvníkům, na něž se již nyní těšíme při dalším, tentokrát jubilejním desátém, ročníku Ovčáckých slavností.