LABYRINT SVĚTA … A RÁJ SRDCE

12. říjen 2021
19. října 2021 od 18 hodin v modlitebně Církve bratrské v Tyršově ulici 285 (naproti sokolovně)
Divadelní inscenace na motivy knihy Jana Ámose Komenského v podání Divadla Víti Marčíka. Informace na tel. 737 270 507. Vstupné dobrovolné. Prosíme o respektování protiepidemických opatření, návštěvníci jsou povinni chránit dýchací cesty respirátory a před představením se prokázat osvědčením o očkování, prodělání onemocnění covid, nebo platným testem.