JINDŘICH KLABAČKA & VÍTĚZSLAV KREJČÍ: CO JE NAHOŘE, JE I DOLE, CO JE DOLE, JE I NAHOŘE

19. listopad 2021
29. listopadu 2021 | 17 hodin v oddělení pro dospělé Knihovny Barunky Panklové
Zveme na vernisáž výstavy fotografií v prostorách Oddělení pro dospělé. Autoři výstavy jsou Vítězslav Krejčí a Jindřich Klabačka. Vítězslav Krejčí je předseda Volného sdružení východočeských fotografů a Jindřich Klabačka je dlouholetým členem Fotoklubu Náchod. Autoři se dohodli na společném názvu výstavy: „Co je nahoře, je i dole, co je dole, je i nahoře", což má popsat spojení materiálního a duchovního světa. V. Krejčí pojal námět jako znázornění protikladů. J. Klabačka zvolil cestu zobrazení pomocí fotografických průhledů. Výstava bude po vernisáži ke zhlédnutí v době provozu oddělení (út–čt 12.30–17.30 hod., pá 8–11 hod.) až do 24.ledna 2022.