Dožínky 2017 za námi!

03. září 2017
Přesně s tímto titulkem vyšla v polském Bardu tisková zpráva shrnující první akci pořádanou v rámci projektu Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, jehož partnerem je město Česká Skalice.

Zde naleznete zestručněný přepis zprávy:

Během posledního slunečného srpnového víkendu se v Bardu konaly Dožínky. Ty jsou vyústěním celoroční tvrdé práce, ale také příležitostí k zábavě. Dožínky se konají ve městě, aby všichni z okolních vesnic mohli být hosty a ne hospodáři.

Ve 13 hodin se účastníci sešli na Mši svaté, kam byl donesen i dožínkový chléb a ručně dělané věnce. Přinesené symboly byly posvěceny a následně se přítomní ve slavnostním průvodu přesunuli na místo oslav letošní sklizně.

Na pódiu byli oficiálně přivítáni hosté – starosta Barda nebo Zabkowic. Slavnosti se zúčastnilo mnoho hostů, kteří jsou spojeni s Bardem a se zdejším krajem. Mezi nimi byl i starosta České Skalice, který dorazil s dalšími návštěvníky z města a blízkého okolí. Na pódiu předal dary a poděkoval za pozvání a možnost zúčastnit se této akce. Díky podpoře akce z projektu Čtyři roční období bylo pro naši delegaci připraveno občerstvení v podobě pečených brambor a různé workshopy včetně možnosti uplést si vlastní dožínkový věnec.

Nebyla nouze ani o doprovodný kulturní program – hudební a taneční vystoupení střídaly různé zábavné soutěže. Večer byl zakončen ohňostrojem.