Bitva o dubenskou bažantnici se rozhoří v sobotu 23. června!

06. prosinec 2018
Bitva o dubenskou bažantnici se rozhoří v sobotu 23. června!
Také v letošním roce si připomeneme výročí bitvy u České Skalice, která se odehrála před 152 lety. Tentokrát v místě skutečného střetu, v přírodní rezervaci Dubno. Záštitu nad akcí převzal Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje.

Pro návštěvníky akce je připraven bohatý celodenní program, který začne v 9 hodin ráno bohoslužbou za padlé v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Již od 8.30 bude možné navštívit v Regionálním informačním centru výstavu věnovanou bitvě u České Skalice, která bude sestavena z různých dokumentů a úředních listin z doby prusko-rakouské války. Výstava bude oficiálně představena veřejnosti v 10 hodin.

MapaPoté se veškeré dění přesune do přírodní rezervace Dubno, kde budou od 10 hodin připraveny komentované prohlídky bojiště, tematická výstava v prostorách Farmy Dubno, střelnice pro děti, minizoo a ukázka vojenského ležení. Program sestává ze slavnostního otevření tzv. čestného dvora v 11 hod, ve 13.30 proběhne ukázka jezdectva. To vše bude prokládáno vojenskou hudbou v podání C. a K. dechového polního orchestru. Po 14. hodině bude slavnostně představen pomník Spícího lva po rekonstrukci, která přišla přesně po 150 letech od jeho vzniku.

Bitevní ukázka vypukne v 15 hodin na louce pod Spícím lvem a potrvá zhruba 30 minut. Po jejím skončení bude program pokračovat hudebním vystoupením skupiny Tomy Opočno.

Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání akce.

Upozornění pro návštěvníky akce!

V místě konání akce NENÍ MOŽNOST PARKOVÁNÍ. Využijte proto bezplatných záchytných parkovišť na náměstí v České Skalici, u ATC Rozkoš a ve Zlíči, viz přiložený nákres. Poté pokračujte buď pěšky, nebo využijte BEZPLATNÉ kyvadlové dopravy. Kapacita autobusu je 40 míst, vydejte se proto, prosím, na místo včas. V odpoledních hodinách bude autobusový spoj posílen, viz přiložený jízdní řád.

Prosíme také o respektování dopravního značení a pokynů pořadatelů, Městské policie a členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Česká Skalice a ohleduplné chování v prostoru přírodní rezervace.

Akce je realizována v rámci projektu Cztery pory roku w Polsce i Czechach / Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.