ROBOTÍ ČTENÍ S NEČTENÁŘI: Věková kategorie 4–7 roky

02. březen 2023 - 02. březen 2023
v oddělení pro děti Knihovny Barunky Panklové od 15 hod.

Další Čtení s nečtenáři, při kterém s dětmi čteme předem vybranou knížku a rozvíjíme kolem ní další program, tentokrát na téma robotů. Cílem akce je příjemný zážitek, který u dětí podpoří jejich vztah k pozdějšímu čtenářství. Nejde zde však rozhodně o nácvik čtení. Pokud máte zájem, ale potřebujete další informace, lektorka Čtení s nečtenáři vám je ráda zodpoví na adrese gaborova.anet@gmail.com.