NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ na Husově náměstí

01. leden 2018 - 01. leden 2018
Program bude zahájen již v 17 hodin vystoupením kapely Divokej Bill revival z Náchodska.

V 18 hodin bude následovat novoroční přání starosty města občanům a vzápětí vypukne velký ohňostroj.

Akce je realizována v rámci projektu Cztery pory roku w Polsce i Czechach / Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.