NOC KOSTELŮ

02. červen 2023 - 02. červen 2023

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Maloskalické ulici od 18 do 22 hodin

V 18 hodin bude zahájena mše svatá. V 19 hodin bude následovat přivítání účastníků a vystoupení vokálního a instrumentálního souboru Castanea, který se zaměřuje na hudbu středověku a raného baroka. Castanea je východočeské těleso zabývající se zejména středověkou a renesanční hudbou. Hrají spolu od září loňského roku v obsazení zpěv, flétny, housle, viola, rebec, viola da gamba, arciloutna, kantely, buben. V 19.45 přednese zamyšlením nad mottem letošní Noci kostelů farář
Adam depa. Potom bude následovat volná prohlídka kostela.