NA HLAVU I NA HLAVIČKU

24. duben 2023 - 30. září 2023

v Muzeu Boženy Němcové

Město Česká Skalice a Muzeum Boženy Němcové vás zve na výstavu zapomenutých pokrývek hlav našich babiček a prababiček. V dubnu bude otevřená od pondělí do pátku od 10 do 14 hodin. Realizováno v rámci projektu „Válečné konflikty na Kladském pomezí reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002905, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.