JULIUS REICHEL, MILAN MIKULÁŠTÍK, ROEL JEROEN VAN DER LINDEN, DAVID KRŇANSKÝ A ROMAN VÝBORNÝ

27. duben 2023 - 24. červen 2023

v Luxfer Open Space, Maloskalická čp. 40

Performativně-participativní projekt vychází z dlouhodobého zájmu zúčastněných umělců o lokální kontext a o veřejný prostor. Díla mají podobu pásů plátna, specifických formátů pokrytého malbou. Projekt volně navazuje na předchozí aktivity Roela van der Lindena ve spolupráci s Galerií Luxfer v České Skalici doplněný o skupinu předních českých umělců. Galerie Luxfer dlouhodobě podporuje aktivity umělců ve veřejném prostoru i participativní akce nejen lokálního charakteru. Jedná se o site-specific realizace jednotlivých autorů jako další expanze do mimoprostorového kontextu, který nabízí nové možnosti umělecké práce. Zahájení výstavy 27. 4. od 19 hodin.