ADVENTNÍ KONCERT

27. listopad 2022 - 27. listopad 2022

27. listopadu 2022 | 15.15 hodin

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici v Maloskalické ulici

Bude účinkovat Pěvecký sbor Rubeš ze Skutče pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrny. Spolu s nimi vystoupí i dětský pěvecký sbor Cantando. Pěvecký soubor Rubeš byl založen již v roce 1862. Letos oslavil 160 let! Soubor zahajuje každoročně společně se sborem Slavoj festival Tomáškova a Novákova Skuteč a vystupuje i v zahraničí (Belgie, Francie, Chorvatsko). Ve své historii získalo toto těleso několik ocenění, naposledy v roce 2018 stříbrné pásmo v soutěži pěveckých sborů v Jihlavě. Dětský sbor Cantando funguje při ZUŠ Vítězslava Nováka ve Skutči a vznikl v roce 2009. Navazuje na sborovou tradici školy a města. Oba sbory spolu úzce spolupracují. Oba jsou vedeny sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou. Sbormistr dnes působí v Pardubicích (PDS Iuventus Cantans), Praze (Collegium Cantantinum), Skutči (PS Rubeš, DPS Cantando) a Chrudimi (PS Slavoj). Pod jeho vedením získala řada sborů celostátní i mezinárodní ocenění z festivalů a soutěží. Vstupné dobrovolné.